Počtovnícka a organizačná služba Praha, štátny podnik, OZ 101 Prešov - Divízia SR v likvidácii

00213543
Počtovnícka a organizačná služba Praha, štátny podnik, OZ 101 Prešov - Divízia SR v likvidácii
Masarykova 26,  080 01 Prešov
Prešov
01.01.1972
Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR
Poradenstvo týkajúce sa počítačov
Hardvérové poradenstvo
Nefinančné korporácie pod zahraničnou kontrolou
Zahraničné

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.